top of page

Bakım ve Destek Hizmetleri

Network Destek

Network Bakım ve Destek, müşterilerin yerel ağ (LAN) ve geniş alan ağ (WAN) altyapılarında yer alan network ürünlerinin (router, switch, modem, AP, Voice GW vb.) kuruluşlarını, donanım ve sistem yazılım sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir.

Sistem Destek

PC-Sunucu-Çevre Birimleri Bakım ve Destek, müşterilerin BT altyapısında yer alan PC, sunucu ve çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı vb.) uçtan uca, standartlara uygun bir biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; sunucu, PC, network ve yazıcılardan oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.

Veri Depolama Sistemleri Destek

Veri Depolama Sistemleri Destek Hizmeti, müşterilerimizin BT altyapısında bulunan depolama sistemlerinin standartlara uygun bir biçimde kurulmasını, çalıştırılmasını ve bakımını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetlerimizdir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; depolama sistemlerinde oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi, sorunsuz ve daha yüksek performanslı çalışmasının sağlanmasıdır.

Masaüstü Sistemler Destek

PC-Çevre Birimleri Bakım/Destek, müşterilerin BT altyapısında yer alan PC ve çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı vb.) uçtan uca, standartlara uygun bir biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; PC, network ve yazıcılardan oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.

Sunucu Sistemleri Destek

Sunucu Sistemleri Destek Hizmeti, müşterilerin BT altyapısında bulunan sunucuların standartlara uygun bir biçimde kurulmasını, çalıştırılmasını ve bakımını sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür ve yönetilir. Temel olarak hizmetin kapsamı; sunucu sistemlerinde oluşan donanım problemleri ve bu donanımlar üzerinde yer alan işletim sistemleri ve/veya yazılımlarda oluşan yazılım problemlerinin giderilmesi ve sorunsuz çalışmasının sağlanmasıdır.

Periyodik Bakım ve Raporlama Hizmetleri

Periyodik Bakım

Firmanın donanım ürünlerinde zaman içinde çalışma koşulları ve çeşitli nedenlerle problem çıkabilir. Olası problemleri önlemek amacıyla belli aralıklarla bakım hizmeti verilir. Üretici ve BDH tarafından tavsiye edilen, standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara uygun bir biçimde gerçekleştirilen bir hizmettir.


Site Survey (Keşif)

Bu süreçte amaç, mevcut envanter ve ihtiyaçların göz önüne alınarak, sistem altyapısının detaylı analizinin yapılmasıdır. Çalışma kapsamında, tüm ağ topolojisi, güvenlik yapısı sistem topolojisinin çıkarılması da zorunludur. Elde edilen bu çıktı ile kurumların BT altyapısının iyileştirilerek günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesi hedeflenir.

bottom of page